Tłumaczenia finansowe

Jesteśmy zespołem tłumaczy w większości posiadajacych podwójne wyksztalcenie nie tylko językowe ale również specjalistyczne w zakresie finansów, bankowości lub rachunkowości. Przy tłumaczeniu tekstów z dziedziny finansów istotne jest posiadanie wiedzy merytorycznej,  dogłębna znajomość terminologii branżowej i doświadczenie w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Wiedza i doświadczenie kierowników projektów biura tłumaczeń Exactlo umożliwia zarządzanie bazami terminologicznymi i narzędziami co pozwala realizować duże i złożone wielojęzyczne projekty.  Zawsze na czas. 

Kazdy specjalistyczny projekt tłumaczeniowy nadzorowany jest  przez kierownika projektu i poddany jest procesowi weryfikacji zgodnemu z europejskimi normami i zaleceniami klienta. Przy realizacji specjalistycznych projektów korzystamy z wiedzy merytorycznej naszych konsultantów. Biuro tlumaczeń Exactlo korzysta z narzędzi wspomagających tłumaczenie CAT oraz systemów zarządzania pamięcia tłumaczeniową, co pozwala utrzymać spójność terminologiczną i stylistyczną dokumentów naszych klientów.

W związku z globalizacją działalności przedsiębiorstw zwiększa się zapotrzebowanie na tłumaczenia z dziedziny finansów. Firmy działające na rynku międzynarodowym potrzebują najczęściej tłumaczeń z języka angielskiego i na język angielski. W tłumaczeniach finansowych istotną kwestią jest stosowanie spójnej i właściwej terminologii. Tłumaczenia finansowe wymagają nie tylko biegłej znajomości języka ale też głębokiej wiedzy merytorycznej, znajomości specyficznych dla danego kraju zasad praktyki biznesowej i szczególnej dokładności: pozornie mały błąd może wywołać poważne konsekwencje. 

Wykonujemy tłumaczenia finansowe z obszarów takich jak: