akty notarialne, umowy i kontrakty, sprawozdania z działalności, wyroki sądu, pozwy, rachunki zysków i strat, nakazy, upoważnienia, polisy ubezpieczeniowe, wypisy z ksiąg wieczystych, polisy, opinie biegłych rewidentów, regulaminy, akty prawne (ustawy, uchwały), prospekty emisyjne, opinie prawne, postanowienia, orzeczenia sądowe, decyzje organów skarbowych i celnych, umowy handlowe, opinie kredytowe, ustawy unijne, sprawozdania finansowe, akty notarialne

akty prawne (dyrektywy i rozporządzenia Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego), przepisy wykonawcze, przelewy, polisy ubezpieczeniowe, postanowienia sądowe, tłumaczenia umów prawnych, dekrety, dokumenty sądowe (pozwy, podania, skargi, odwołania), oświadczenia, dokumenty sądowe, dyrektywy UE, licencje, wyroki, pozwy, ustawy, wyroki i inne dokumenty związane z postępowaniem sądowym, projekty umów spółek

projekty kontraktów, akty procesowe, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, decyzje administracyjne, opinie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wykładnie tekstów prawnych, postępowania przetargowe, akty małżeństwa i urodzenia, pisma urzędowe (agencji rządowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa), dokumentacja związana z zakładaniem spółek, odpisy KRS, dokumenty założycielskie spółek, zapytania ofertowe,

formularze, umowy spółek, tłumaczenia interpretacji wyroków i orzeczeń sądowych, fragmenty rejestrów handlowych, poręczenia, wypisy z ksiąg wieczystych, roszczenia związane z marką i patentami, umowy darowizny, dokumenty prawne Unii Europejskiej, apelacje, wnioski i wyciągi KRS, akty notarialne, patenty, akty prawne, akty notarialne, podania, zażalenia, dokumenty rejestracyjne i finansowe, roczne raporty, statuty, zaświadczenia i dyplomy akademickie

tłumaczenia dokumentów przetargowych, umowy cywilne lub o pracę, postanowienia, bilanse, opinie prawne, skargi, księgi wieczyste, umowy kredytowe, interpretacje, tłumaczenia pozwów oraz pism procesowych, umowy międzypaństwowe, odpisy z rejestru handlowego spółek zagranicznych, raporty audytów, tłumaczenia dokumentów kredytowych, protokoły notarialne, oświadczenia, akty prawne, tłumaczenia świadectw szkolnych, faktury deklaracje podatkowe (NIP, VAT, PIT, CIT)

dokumenty przetargowe, księgi rodzinne, opinie/ekspertyzy prawne, zaświadczenia administracyjne, polisy ubezpieczeniowe, umowy handlowe, kodeksy i inne ustawy, wyroki sądowe, potwierdzenia zgłoszenia wynalazku, dzienniki ustaw, odpisy z KRS, certyfikaty i pozwolenia, poświadczenia deklaracje, ekspertyzy prawne, decyzje urzędowe, orzeczenia, ustawy, rozporządzenia, umowy kupna i sprzedaży, rozporządzenia, prezentacje przedsiębiorstw, artykuły z prasy specjalistycznej

Obszary

umowy, orzeczenia sądowe,  pełnomocnictwa, decyzje, rozporządzenia i zarządzenia administracyjne, pisma procesowe,  dokumentację przetargową, regulaminy i procedury, informacje o spółkach, analizy i opinie prawne, umowy, dokumenty rejestracyjne, akty prawne, klauzule apostille, dokumentacje administracyjne i przetargowe, rozporządzenia, audyty, raporty, skargi, wyroki, pomoc państwa, dyrektywy, ustawy,  dotacje,

Obszary

prawo spółek, prawo autorskie, prawo pracy, prawo karne, Prawo budowlane, prawo Unii Europejskiej, prawo korporacyjne, prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo konkurencji, prawo upadłościowe, prawo cywilne, prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe, prawo gospodarcze, prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo rodzinne

przykładowe obszary