TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

 

 

 

 

 

Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia dokumentów posiadających moc prawną takich jak akty urodzenia, akty zgonu, akty ślubu, dyplomy, certyfikaty, dokumenty rejestracji spółek, małżeństwa, dowody osobiste, paszporty, akty prawne, akty notarialne, dokumenty rejestracyjne firmy oraz pojazdu, dyplomy. Tłumaczenia przysięgłe stanowią przedmiot prawny i muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego który uzyskał certyfikat tłumacza przysięgłego nadany przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie przysięgłe, aby posiadało moc prawną musi być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków a każda nowa strona liczona jest jako cała. W tłumaczeniu przysięgłym ilość znaków liczona jest na podstawie dokumentu przetłumaczonego.

dokumenty przysięgłe

Skany dokumentów do tłumaczenia przysięgłego przyjmujemy w formie elektronicznej, jednak w celu poświadczenia zgodności  przed odbiorem tłumaczenia wymagamy okazania oryginału dokumentu. Na życzenie klienta wysyłamy kuriera aby odebrać lub dostarczyć przetłumaczone dokumenty.  

dokumenty przysięgłe

przykładowe dokumenty przysięgłe