Tłumaczymy następujące typy dokumentów: dokumentacja techniczna, opisy parametrów technicznych, specyfikacje i normy techniczne, instalacje odsiarczania i instalacje CCS, opisy urządzeń elektroenergetycznych, instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przemysłowej, instrukcje obsługi, umowy oraz oferty przetargowe, opisy technologii, katalogi. Przykładowe branże: budownictwo, maszynoznawstwo, energetyka, elektryka, inżynieria, ochrona środowiska, automatyka i robotyka, mechanika,  transport.